<<  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
      Принтирай

Позицията на UNODS: „Да, възможно е предотвратяването и лечението на зависимостта“.

29 Юни 2014
 

Изявление на г-н Юри Федотов, Изпълнителен директор на UNODC

По повод междунардония ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици

26 юни 2014

Незаконните наркотици застрашават здравето и благосъстоянието на хората.

Приблизително 200 000 души умират всяка година в следствие на употребата на наркотични вещества, но наркотиците не засягат само употребяващите, те причиняватогромни страдения и нещастие на техните семейства и близки.

Заболяванията в следствие употребата на наркотици водят до нарушаване на

социалното функциониране на употребяващите, както и до разстройване на семейния им живот; довеждат до загуба на дом и деца, на възможностите за образование и трудова заетост.

Зависимостта влияе върху общността, върху правосъдната и правоохранителната система, и върху обществото като цяло.

Темата на UNODC за тази година по повод на Международния ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици предлага послание на надеждата:

„Да, възможно е предотвратяването и лечението на зависимостта“.

Зависимите от наркотични вещества могат да бъдат лекувани посредством методи, доказали своята ефективност, а много от починалите в следствие на свръхдоза, можеха да бъдат спасени чрез превенция. Децата и младите хора трябва да бъдат образовани по отношение на рисковете от употребата на нароктични вещества.

Моето послание съдържа три основни компонента:

Първият е, че успехът по отношение на дейностите, свързани с предотвратяване

на разпространението и употребата на наркотици се основават на балансиран, интегриран и цялостен подход, както и на добро сътрудничество между службите, работещи в областта, както на намаляване на търсенето, така и на намаляване на предлагането на наркотици; Второто е, че този балансиран подход включва предприемане на обширни мерки, фокусирани върху превенция, лечение, психосоциална рехабилитация, социална защита и подкрепа;

Третото е, че ключът към първите две послания, се намира в науката. UNODC ще работи за построяването на мост за преодоляване на пропастта между наука и практика чрез улесняване на диалога между политиците с научната общност.

 Взети заедно, тези елементи са част от глобалната мисия на UNODC за насърчаване и подпомагане на достъпа до лечение и услуги за превенция на ХИВ за хората, които употребяват наркотици.

На Международния ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици е важно да се обяви, че зависимостта може да бъде предотвратена и е лечима.

Там, където има помощ, има и надежда!

 
 
 
Добави Коментари