1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>

На 12 юни 2017 г. Веселина Божилова, председател на сдружение "Майки срещу дрогата", участва заедно с Желяз Турлаков и екипа му от програма "Ново начало" в среща с родители от Природоматематическата гимназия в Габрово в рамките на проекта на община Габрово "Орбита".

 

На 12 юни Веселина Божилова, председател на сдружение "Майки срещу дрогата", участва заедно с Желяз Турлаков и екипа му от програма "Ново начало" в среща с родители от Природоматематическата гимназия в Габрово в рамките на проекта на община Габрово "Орбита". 

 
 
 

След срещата на д-р Добринов и Веселина Божилова в Пловдивския университет - още въпроси за разясняване. 30.03.2016

 

Студенти и преподаватели от Филологическия факултет на Пловдивския университет слушат лекцията на д-р Иван Добринов- 30.03.2016

 
 
 

Среща на Веселина Божилова и д-р Иван Добринов с ученици от СОУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив- 30.03.2016

 

Среща на сдружение "Майки срещу дрогата" със студенти от Химическия факултет на Пловдивски университет на 26.02.2016 година

 
 
 

Среща с учители, родители и представители на институции проведе сдружение "Майки срещу дрогата" в Павликени на 5.11.2015 г. Срещата бе на тема "Дизайнерските дроги".

 

Ученици на срещата в Павликени на 5.11.2015

 
 
 

Среща с ученици проведе сдружение "Майки срещу дрогата" в Павликени на 5.11.2015 година. Темата бяха " Дизайнерските дроги". Срещата се осъществи в рамките на проекта " Наркотиците: Преживяно и осмислено". Лектори бяха Веселина Божилова, Елка Паникян и д-р Иван Добринов.

 

Среща на сдружение "Майки срещу дрогата" с ученици в Кърджали на 17.09.2015 г. Темата са новите дизайнерски дроги, а срещата е организирана в рамките на проекта " Наркотиците: Преживяно и осмислено", финансиран по Програма за подкрепа на НПО и Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.